Thành lập năm 2010 và không ngừng phát triển với đội ngũ kỹ sư lớn mạnh, Công ty Cổ phần Cơ điện Galaxy là đơn vị cung cấp các dịch vụ nhà thầu cơ khí, điện, nhà thầu Cơ – Điện toàn diện cho khách hàng trên toàn miền Bắc Việt Nam.