Ra đời năm 2003, đến nay Công ty Cổ phần Cơ – Điện Galaxy (Galaxy M&E) đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng, cung cấp và hoàn thiện hệ thống Cơ – Điện tại thị trường Việt Nam.