Buổi đào tạo tại Mông Dương – Quảng Ninh

GALAXY ME THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CAO CỦA TỔ CHỨC GRI

Trong hai ngày 13-14/ 7/2018, Lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty đã tham gia khóa đào tạo cấp cao của tổ chức GRI diễn ra tại Mông Dương – Quảng Ninh.

Tham gia khóa đào tạo có đại diện của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) tại Việt Nam cùng 30 đại diện đến từ các công ty. GRI là sáng kiến báo cáo toàn cầu, để báo cáo về tính bền vững hoặc báo cáo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cung cấp thông tin hoạt động xã hội, môi trường, kinh tế và quản trị. Báo cáo trình bày các giá trị, mô hình quản lý của tổ chức và thể hiện mối liên kết giữa chiến lược và cam kết của tổ chức đối với nền kinh tế toàn cầu bền vững. Đây là một liên kết giữa con người, hành tinh, lợi nhuận và tổ chức.

Trong hai ngày đào tạo, các học viên đã được giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về Báo cáo Phát triển bền vững và mục tiêu của Chương trình CSRCB. Các học viên đã cùng nhau xác định các vấn đề trọng yếu cơ bản và quan trọng nhất đối với từng công ty. Các học viên cũng được thực hành sử dụng công cụ báo cáo online do GRI cung cấp, bước đầu chuẩn bị cho Báo cáo bền vững.

Với mục tiêu trau dồi thêm năng lực chuyên môn cũng như có sự giao lưu học hỏi, cập nhật liên tục những cái mới, hòa nhâp với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thì việc thường xuyên tổ chức và cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo là trọng tâm phát triển mà Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần cơ – điện Galaxy hướng đến.