Thiết kế

Tại Galaxy M&E, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ cho giai đoạn thiết kế dự án của bạn.
Với các chuyên gia sẵn có trong đội ngũ của mình, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế toàn diện và dịch vụ phát triển thiết kế theo mọi yêu cầu của Quý Khách hàng

Dự án tiêu biểu