ABEISM VIỆT NAM

ABEISM VIỆT NAM

ABEISM VIỆT NAM

ABEISM VIỆT NAM
ABEISM VIỆT NAM

Dự án: CÔNG TY TNHH ABEISM VIỆT NAM

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toda Việt Nam
  • Gói thầu: Cung cấp dịch vụ điện và cơ khí
  • Vai trò: Nhà thầu chính
  • Thời gian thi công: 2017
  • Địa điểm: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội