Dự án: CHUNG CƯ GOLDEN FIELD

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng công ty MBLand
  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió
  • Vai trò: Nhà thầu chính
  • Thời gian thi công: 2017 – 2018
  • Địa điểm: Từ Liêm, Hà Nội