Dự án: CHUNG CƯ GOLDSEASON

  • Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản Mùa Đông
  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, phối hợp vận hành, chạy thử toàn hệ thống
  • Vai trò: Nhà thầu phụ
  • Thời gian thi công: 2018
  • Địa điểm: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội