Dự án: CRYSTAL VIỆT NAM

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3
  • Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống hút khói và tăng áp cầu thang nhà xưởng giai đoạn 2, 3
  • Vai trò: Nhà thầu phụ
  • Thời gian thi công: 2016 – 2018
  • Địa điểm: KCN Quang Châu, Bắc Giang