Dự án: DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM

  • Chủ đầu tư: Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam
  • Gói thầu: Lắp đặt dây chuyền sản xuất, trạm khí nén
  • Vai trò: Nhà thầu chính
  • Thời gian thi công: 2016 – 2017
  • Địa điểm: KCN Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc