DỰ ÁN: KYOCERA HƯNG YÊN

  • Khách hàng: Kyocera – Nhật Bản

  • Gói thầu: Lắp đặt hệ thống điện
  • Thời gian: 2013
  • Địa chỉ: Khu CN Phố Nối, Hưng Yên