Dự án: LENS VIỆT NAM

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp LENS Việt Nam
  • Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống hút khói tầng 3 nhà R2 trực thuộc LENS Việt Nam
  • Thời gian thi công: 2017 – 2018
  • Vai trò: Nhà thầu phụ
  • Địa điểm: KCN Quang Châu, Bắc Giang