DỰ ÁN: NHÀ MÁY TENMA

  • Khách hàng: Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

  • Gói thầu: Cải tạo Nhà máy Tenma
  • Thời gian: 2019 – 2020
  • Địa chỉ: KCN Quế Võ, Bắc Ninh