DỰ ÁN: NHÀ R2 – CÔNG TY LENS VIỆT NAM

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lens Việt Nam

  • Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống hút khói tầng 3 nhà R2
  • Thời gian: 2017 – 2018
  • Địa điểm: Quang Châu, Bắc Giang