Dự án: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện lực AES – TKV Mông Dương
 • Gói thầu: Lắp đặt thiết bị cấp nguồn ổ cắm cho khu vực boiler U1, U2; Xây dựng trạm khí nén; Sửa đổi van khí sục đáy phễu ESP; Thiết kế, cung cấp, thi công đèn led.
 • Vai trò: Nhà thầu chính
 • Thời gian thi công: 2017 – 2018
 • Địa điểm: Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Dự án: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2

Gói thầu: Xây dựng trạm khí nén

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Lực AES – TKV Mông Dương
 • Nhà thầu chính
 • Thời gian thi công: 2017 – 2018
 • Địa điểm:  Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Dự án: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2

Gói thầu: Sửa đổi van khí sục đáy phễu ESP

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Lực AES – TKV Mông Dương
 • Nhà thầu chính
 • Thời gian thi công: 2017 – 2018
 • Địa điểm:  Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Dự án: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2

Gói thầu: Thiết kế, cung cấp thi công đèn led

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Lực AES – TKV Mông Dương
 • Nhà thầu chính
 • Thời gian thi công: 2018
 • Địa điểm:  Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh