Dự án: TIMES GARDEN VĨNH YÊN

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị
  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt ống chờ cơ điện
  • Vai trò: Nhà thầu phụ
  • Thời gian thi công: 2018
  • Địa điểm: Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc