Dự án: VINA CELL TECHNOLOGY

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vina Cell Technology
  • Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống hút khói
  • Vai trò: Nhà thầu phụ
  • Thời gian thi công: 2016 – 2017
  • Địa điểm: KCN Vân Trung, Bắc Giang