DỰ ÁN: VINCITY OCEAN PARK

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt ống chờ cơ điện; Thi công, hoàn thiện hệ thống điện tòa P9 Vincity Ocean park
  • Thời gian: 2019 – 2020
  • Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, Hà Nội