Dự án: VSIP Hải Phòng

  • Chủ đầu tư: VSIP Hải Phòng
  • Gói thầu: Lắp đặt hệ thống PCCC
  • Vai trò: Nhà thầu phụ
  • Thời gian thi công: 2016
  • Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng