DỰ ÁN: VSIP HẢI PHÒNG

  • Chủ đầu tư: VSIP Hải Phòng

  • Gói thầu: Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống PCCC
  • Thời gian thi công: 2016
  • Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng