/by

ĐIỂM MẶT 3 QUY ĐỊNH AN TOÀN CƠ ĐIỆN DÀNH CHO MỌI CÁ NHÂN

Trong tổng số 27 điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật điện lực về an toàn điện, có 3 điều áp dụng chung cho mọi cá nhân, tổ chức đang sinh sống tại Việt Nam. Nội dung chi tiết 3 điều này sẽ được Cơ điện Galaxy nêu chi tiết ở phần dưới đây.